Tingimused

Veebilehe ehitajad.ee haldaja on Õde & Vend OÜ, Reg.nr. 12186040
Ehitajad.ee keskkonnas kasutajaks registreerudes ja/või Firmat lisades kinnitad, et oled tutvunud  ja nõustud tingimustega ning kohustud neid täitma alljärgnevas:

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Tingimused kehtivad kõikide ehitajad.ee registreerinud/registreerimata kasutajatele.
1.2 Lehe haldaja ei vastuta kasutaja poolt avaldatava teenuse info ega seaduslikkuse eest.
1.3 Lehe haldaja ei vastuta Kasutajale ega kolmandatele isikutele tekkinud kahjude või kulude eest, mis võisid tekkida info sisestamisel portaali ehitajad.ee
1.4 Veebilehel ehitajad.ee avaldatud tekst, pildid, logod ja sloganid jms on autoriõigustega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele ja teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Registreerimisel kasutajaks ja/või Firmat lisades, esitama õiged  isiku- ja kontaktandmed.
2.2 Keelatud on kasutada Veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks.
2.3 Kasutaja vastutab isiklikult veebilehele ehitajad.ee sisestatud info eest.
2.4 Kasutajal on õigus esitada veebilehe haldajale avaldus oma kasutajakonto sulgemiseks.

3. VEEBILEHE HALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Veebilehe haldaja jätab endale õiguse ühepoolselt lõpetada Kasutaja juurdepääs veebilehe teenustele, kustutada või muuta info sisu, kui avaldatud sisu on solvav, ebaeetiline või seadusevastane.
3.2 Isikuandmed, mis on kasutaja poolt sisetatud ehitajad.ee registreerimisvormil, kasutatakse veebikeskkonnas teenuste osutamiseks ja kasutajaga suhtlemiseks.
3.3 Veebilehe haldaja võib teha igal ajal muudatusi ja täiendusi veebilehel, ilma eelnevalt kasutajat teavitamata.